Navega cap amunt
Inicia

Subvencions, beques i premis

  Relació de subvencions, beques i premis de l'Ajuntament de Sagunt

 Normativa aplicable en Matèria de Subvencions

 

Compliment d'obligacions de la llei de transparència

 

 

SUBVENCIONS MUNICIPALS: En règim de concurrència competitiva
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 ​​Serv.Socials PRESTACIONS SOCIALS COVID-19
 Serv.Socials  Acció social (integració/inserción, inmigrants, majors) 2020 11.03
 Serv.Socials  Prestacions econòmiques individualitzades 2020 11.12
Protocol de concessió PEIS per procediment emergència durant l'estat d'alarma
 Part.Ciudadana  Cooperació Inter. al desenvolupament, Sensibilització i EPxD 2020 04.03
 Dona  Promoció de la igualtat d'homens i dones 2020 17.07
 Educació  Programes recolçament educació (activitats complementàries)
2020
18.02
 Prom.Valencià  Promoció social del valencià (associacions i sector econòmic) 2019 14.06
 Festes  Promoció d'actes festius 2020 24.08
 Part.Ciutadan  Foment de la participació ciutadana 2020 31.01
 Part.Ciutadan  Foment de l'Agermanament 2020 31.01
 AFIC  Creació i consolidació del comerç local 2019 .  
 AFIC  Activitats de promoció del comerç local 2019 .
 Esports  Promoció de l'esport (competició federada, events..) 2020 29.06
Esports Promoció de l'esport escolar i particip. jocs esportius 2020 13.07
​​ Sanitat  ​Benestar animal, protecció animals companyia i domèstics 2019 .
 ​Prom.Econòm.  ​​​​Foment de l'activitat emprenedora 2019 31.10
 ​​Prom.Econòm. Persones autònomes i PYMES - Crisi COVID-19 ​2020
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
SUBVENCIONS CONCESSIÓ DIRECTA
Nominatives, convenis, ajudes, transferències a organismes públics, consorcis i entitats participades.
 ANY  PERÍODE PROJECTES SUBVENCIONATS
 2017  Gener fins Juliol  
 ANY  PERÍODE PROJECTES SUBVENCIONATS
 
 
BEQUES
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 Gab.Comunica  Estudiants i titulats periodisme/comunicació audiovisual
.
. .
 ​Educació  Promoció estudi música en Conservatori J. Rodrigo 2020 05.02
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
PREMIS
 ÀREA ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 Dona Premis cartell "25 de Novembre" 2019 04.10
 ​​Dona Premi Falla més igualitaria 2020 21​.02
 Prom.Valencià Premis Literaris "Ciutat de Sagunt" 2020 .
 Cultura Premio Llibrets Fallas 2019 .
 Cultura Premis Cartell Anunciador Falles 2019 .
 Cultura Premis il·luminació i ornamentació Falles 2019 .
​ ​AFIC Premis del comerç local 2019 .​​
 ​AFIC
Concurs cartells campanya comerç local
2019
.
 AFIC Premis Escaparatisme 2019 .
 Turisme Premis de fotografia "Ciutat de Sagunt" 2019 13.09
Policia Local Premis concurs Educació Vial PremiaT 2019 .
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
  
ORGANISMES AUTÒNOMS
 ÀREA ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 ConsellAgrari Foment de l'Associacionisme Agrari 2019 .
 ÀREA

ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ

Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
Totes les dades publicades en la present Secció tenen com a únic propòsit el compliment de finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de l'Ajuntament de Sagunt i obligacions de Trasparència que li corresponguen. Qualsevol ús d'aquestes dades per a finalitats que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-brossa (Spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, l'Ajuntament de Sagunt procedirà a posar en coneixement de l'AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè inicien els procediments sancionadors que procedisquen.
 
 
Nous impresos en matèria de subvencions, beques i premis
Aviso Legal | Protección de Datos
Copyright © 2002-2010 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F