Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Tablón de anuncios

Formació, aprobació i rendició del Compte General de l’exercici 2015
Área: Administración
Desde: 18/07/2016
Publicación registrada: GMT (+01:00)
Formació, aprobació i rendició del Compte General de l’exercici 2015

Exposició pública, termini, lloc i hora.
Este compte s’exposa al públic durant 15 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació d’este edicte en el BOP. L’expedient es podrà examinar en la Intervenció Municipal, situada al C/ Autonomia, 2 (Palau Municipal) en horari de 9 a 14 hores.
 
Termini per presentar reclamacions.
Durant els 15 dies hàbils en què estiga exposat el Compte i huit dies més, les persones interessades podran presentar reclamacions, objeccions o observacions.

 

 

JUSTIFICANTE DE PUBLICACIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA


En el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal sede.sagunto.es ha permanecido expuesto el anuncio arriba indicado desde el #FechaInicio# hasta el #FechaFin# (ambos inclusive).

Sagunto, #FechaSellado#

Sede Electrónica

Buscador anuncio

Área

desde
Seleccione una fecha del calendario.
hasta
Seleccione una fecha del calendario.

Aviso Legal | Protección de Datos
Copyright © 2002-2010 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F